2016-03-13

Text Direction in Word

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که وقتی یک متن فارسی را در ورد (Microsoft Word) باز می‌کنید، بعضی از اعداد یا نشانه‌های آن (مانند پرانتز یا علایم نقطه‌گذاری) اشتباهاً در جهت چپ به راست تنظیم شده باشد، مثلاً به صورت زیر:

متن با فرمت چپ به راست

در حالی که انتظار دارید به صورت زیر باشد:

متن با فرمت راست به چپ

به طوری که می‌دانید، فرمت متن در ورد در دو سطح تنظیم می‌شود: در سطح پاراگراف و در سطح کاراکتر. در مورد جهت متن (چپ به راست/راست به چپ) هم امکان تنظیم در دو سطح پاراگراف و کاراکتر وجود دارد. در سطح پاراگراف، شما می‌توانید پاراگراف چپ به راست یا راست به چپ داشته باشید. در سطح کاراکتر، فرمت یک رشته‌ی متن (که به اصطلاح به آن run گفته می‌شود)، می‌تواند چپ به راست یا راست به چپ باشد. خصوصیات کاراکترها بر اساس استاندارد یونیکد تعریف می‌شود و بعضی از آنها ذاتاً چپ به راست و برخی دیگر ذاتاً راست به چپ هستند، اما بعضی از کاراکترها تابع رشته‌ی نویسه‌های قبل از خود هستند. بنا بر این، وقتی که متن ساده (plain text) را از کلیپ‌بورد در ورد الصاق (paste) می‌کنید، نویسه‌هایی که ذاتاً تعریف مشخص چپ به راست یا راست به چپ ندارند، به تبعیت از نویسه‌ی قبل از خود فرمت می‌شوند. البته در متن ساده می‌توان از کاراکترهای کنترلی برای تنظیم جهت رشته‌ی نویسه‌ها استفاده کرد، که این موضوع بحث حاضر نیست.

در ورد دستوری برای تنظیم جهت متن (در سطح کاراکتر) وجود دارد که شاید به سادگی از طریق اینترفیس کاربری ورد در دسترس نباشد. بنا بر این، در اینجا می‌خواهم راهی را ذکر کنم تا با اختصاص کلید میانبر به دو فرمان RtlRun و LtrRun به راحتی بتوانید جهت کاراکترها را تغییر دهید. برای این کار، لازم است که در برنامه‌ی ورد شما امکانات Developer فعال شده باشد. اگر نشده است، در ریبون بالای برنامه، قسمت Popular، در چک‌باکس Show Developer tab in the Ribbon تیک بزنید.

پس در اینجا می‌خواهیم به فرمان RtlRun کلید Ctrl+Alt+Right و به فرمان LtrRun کلید Ctrl+Alt+Left را اختصاص دهیم. روش کار به صورت زیر است:

1. کلید Alt+F8 را بزنید تا پنجره‌ی Macros ظاهر شود. نام ماکرو را ToolsCustomizeKeyboard وارد کنید و دکمه‌ی Run را بزنید.

Macros Dialog

2. در پنجره‌ی سفارشی‌سازی صفحه‌کلید که ظاهر می‌شود، از دسته‌ی All Commands، در قسمت فرمان‌ها، فرمان RtlRun را انتخاب کنید و با کلیک کردن در قسمت تعریف کلید میانبر جدید، کلید Ctrl+Alt+Right را فشار دهید. سپس دکمه‌ی Assign را بزنید. برای فرمان LtrRun هم به همین روش میانبر Ctrl+Alt+Left را تعریف کنید.

Customize Keyboard Dialog

اکنون به راحتی می‌توانید با انتخاب کردن متن مورد نظر و زدن ترکیب کلید Ctrl+Alt+Right یا Ctrl+Alt+Left، جهت متن را در سطح کاراکتر راست به چپ یا چپ به راست کنید.