2019-05-20

مطلبی درباره‌ی عدد اویلر

عدد e که عدد اویلر نیز نامیده می‌شود، در ریاضیات کاربردهای زیادی دارد، ولی آیا تا کنون از خود پرسیده‌اید که علت اهمیت زیاد این ثابت در ریاضیات چیست؟

اخیراً مطلب جالبی در این زمینه در وب‌سایت Quora خواندم که فکر کردم می‌تواند برای سایر علاقه‌مندان نیز سودمند باشد. ازاین‌رو، ترجمه‌ی آن را در وب‌سایتم قرار دادم و می‌توانید در این‌جا آن را مطالعه کنید.