2003-07-11

ترجمه‌ي هري پاتر
چند روزي است مشغول ترجمه‌ي كتاب «هري پاتر و محفل ققنوس» هستم. ترجمه‌ي فصل 1 و 2 آن را مي‌توانيد در قالب يك پرونده‌ي PDF از نشاني زير بگيريد (بايد عضو ياهو باشيد):
اين اولين مطلب فارسي من در اينجا بود. اگر موفقيت‌آميز باشد, شايد بعداً هم مطالب فارسي بنويسم.
فرستادن ايميل را هم فراموش نكنيد.

No comments: