2003-08-30

گروه ايران-جاوا: مقاله‌ي فارسي در باره‌ي روبوكد

آيا چيزي در باره‌ي روبوكد مي‌دانيد؟ روبوكد يك شبيه‌ساز نبرد است كه مي‌توانيد در آن شاهد نبرد روبوت‌هايي باشيد كه خودتان و برنامه‌نويسان ديگر به زبان جاوا مي‌نويسيد.

ترجمه‌ي فارسي يك مقاله در باره‌ي روبوكد در قسمت پرونده‌هاي گروه قرار داده شده است. لطفاً به نشاني زير مراجعه فرماييد.

http://groups.yahoo.com/group/iran_java/files/robocode.pdf

No comments: