2014-02-18

کسب اجازه از انتشارات اورایلی برای انتشار کتاب «مرجع برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت» در ایران


من در ایمیلی از انتشارات اورایلی خواسته بودم که اجازه‌ی انتشار ترجمه‌ی فارسی ویراست سوم کتاب مرجع جیبی جاوا اسکریپت را که با عنوان «مرجع برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت» منتشر خواهد شد، به من بدهند. خوشبختانه، امروز ایمیلی از اورایلی دریافت کردم که در آن اجازه‌ی ترجمه و انتشار این کتاب در ایران داده شده است. بخش‌هایی از این ایمیل به قرار زیر است:
Dear Ghasem,
Thanks very much for contacting us regarding your interest in a Persian translation of JavaScript Pocket Reference, 3rd Edition by David Flanagan.
We are happy to grant you permission to translate and publish a Persian edition of that book, and to distribute the Persian edition […] within Iran […]
We are grateful for the support and enthusiasm of readers like you, and we look forward to hearing from you again […]
شایان ذکر است که کتاب مذکور ان‌شاءالله تا یکی دو هفته‌ی دیگر منتشر خواهد شد.

No comments: